Profil

Historien bag den orange vognmandsforretning

Arthur Andersen er den ældste transportvirksomhed i Horsens, og har rødder helt tilbage til 1883. Meget har ændret sig gennem årene, men vores dedikation til det vi laver, er den samme. Klik dig igennem vores tidslinje herunder, og lær os bedre at kende.

Vores historie

År 1883

År 1883

Arthur Andersen Transport er en af landets ældste vognmandsforretninger. Den kan dateres tilbage til 31. juli 1883, hvor Morten Sørensen, Aagade 67 i Horsens, fik borgerskab som vognmand, og måtte dermed drive forretning, dengang naturligvis med "hestekræfter". Forretningens historie spirre på 1. sal i ejendommen i Kirkegyde. 

År 1901

År 1901

Mads Peter Andersen som er 1. gren på familie træet af den nuværende ejer, kørte som kusk, indtil han 27. april 1901 fik borgerskab som vognmand og købte forretningen. Dengang havde forretningen til huse i Kirkegyde i Horsens. Vognporten kan stadig ses den dag i dag. 

År 1914

År 1914

Efterhånden blev forholdene i Kirkegyde for trange, og i 1914 købte Mads Peter Andersen Havneallé 29 og flyttede dertil. Vognmandsforretningen og kørsel med ligvogn gik hånd i hånd med de samme heste til at trække de noget forskellige typer gods. 

År 1919

År 1919

Mads Peter Andersen døde i august 1919, men hans enke Juliane Petrea Andersen førte forretningen videre med hjælp fra sin søn Arthur Ingvard Dahlsgaard Andersen, indtil han købte forretningen den 1. april 1924. Han drev den, indtil hans søn Arthur Andersen junior overtog forretningen 1. julli 1963.

År 1924

År 1924

Arthur Ingvard Dahlsgaard Andersen, køber forretningen den 1. april 1924. Han drev den, indtil hans søn Arthur Andersen junior overtog forretningen 1. juli 1963. I sagens natur udvikler forretningen sig i takt med, at Diesel motoren gør sit indtog. 

År 1973

År 1973

Da Arthur Andersen Junior bliver beriget med en datter, og da tiderne ikke dengang var til, at en kvinde kunne drive vognmandsforretning, blev det Karsten Tinggård, dattersøn af Arthur Ingvard Dahlsgaard Andersen, der indtræder 1. april 1973 som kompagnon til sin onkel Arthur Andersen Junior. Margrethe der er Arthur Andersens søster, har i mellemtiden giftet sig til navnet Tinggaard gennem sin mand Ernst. 

(Nederst i billedet er det faktisk 5. generation Søren Tinggaard der ser på)

 

År 1986

År 1986

1. juli 1986 overtager Karsten Tinggård firmaet helt, som den 1. december 1986 flytter til Grønlandsvej 26, hvor der opføres en kontorpavillon ved siden af firmaets store hal, som bl.a. bruges til opbevaring af træ. 

År 1992

År 1992

I december 1992 udvides kredsen af anpartshavere til 3 personer og forretningen tegnes nu af Karsten Tinggaard, Knud Gade og Kurt Gade. Karsten Tinggaard driver fortsat forretningen til dagligt, der etableres stærke relationer ikke mindst på indkøbssiden af lastbiler og kraner. Hen over 90'erne udvides både materiel og lagerkapasitet. 

År 2002

År 2002

Efter afsluttet transportlæreuddannelse og erfaringsindsamling hos et lignende vognmandsfirma, ansættes Søren Tinggård, søn af Karsten og Else Tinggård, i "marken" hos Arthur Andersen Transport i 2002. Søren Tinggård indtræder i kredsen af anpartshavere i 2002. 

År 2008

År 2008

I april 2008 opkøbes en konkurrent i lokalområdet og forretningen udvides betragteligt - ledet af Karsten og Søren Tinggård.  En professionel bestyrelse etableres i slutningen af 2009.

Som følge af udvidelsen sammenlægges administrationerne, og et køb af 10.000 m2 grund og yderligere kontorfaciliteter tages i brug på Endelavevej 3 i november 2009.

Årene fra 2009 til 2012 er blevet brugt på trimning og præcisering af forretnings- og arbejdsområder med en optimal transportvirksomhed til følge.

År 1883
År 1901
År 1914
År 1919
År 1924
År 1973
År 1986
År 1992
År 2002
År 2008
bubble