Prispolitik

Med baggrund i omkostningsindeks for anlæg, delindeks: Lastvognskørsel, regulerer vi årligt vores overordnede prissætning. Indekstal reguleres fra 3. kvt. til 3. kvt. året efter.

bubble